Ana Sayfa

Hacettepe Üniversitesi, bünyesinde bulundurduğu pek çok lisans ve lisansüstü programla, tarihi ve kültürel mirasın araştırılması ve belgelenmesi konusunda öncü çalışmalar yapabilecek büyük bir potansiyel taşımaktadır. Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Sanat Tarihi Bölümü, Arkeoloji Bölümü, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Tarih Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türk Halkbilimi Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ilgili bölümlerinde yürütülmekte olan lisans programları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki ilgili anabilim dalları tarafından yürütülmekte olan lisansüstü programlarının faaliyetleri, kurulması önerilmiş olan "Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi" nin amaçladığı çalışmalarla yakından ilgilidir... devamı için

Duyurular

Duyuru Arşivi için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM)